ตารางอบรมสัมมนา

หมายเหตุ : รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

ห้อง MR 203

เวลา 08.00 – 12.00 น. / 13.00-17.00 น.
จัดโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ PUBAT
หัวข้อ Bangkok Rights Fair 2024
วิทยากร PUBAT

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567

ห้อง MR 203

เวลา 08.00 – 12.00 น. / 13.00-17.00 น.
จัดโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ PUBAT
หัวข้อ Bangkok Rights Fair 2024
วิทยากร PUBAT

ห้อง MR 206

เวลา 13.00 – 17.00 น.
จัดโดย Vision Thai
หัวข้อ “Taiwan-Thailand Picture Book Exchange 2024” (TT picbook)
วิทยากร คุณหยาน ไค ซิน (นักเขียนหนังสือภาพชาวไต้หวัน) / คุณหลี่ หรูชิง (นักเขียนหนังสือภาพชาวไต้หวัน)

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567

ห้อง MR 203

เวลา 08.00 – 12.00 น. / 13.00 – 17.00 น.
จัดโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ PUBAT
หัวข้อ Bangkok Rights Fair 2024
วิทยากร PUBAT

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567

ห้อง MR 203

เวลา 13.00 – 17.00 น.
จัดโดย สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หัวข้อ เปิดตัวหนังสือการเมืองภาคประชาชน
วิทยากร คุณ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ห้อง MR 207

เวลา 13.00 – 17.00 น.
จัดโดย บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
หัวข้อ แจกลายเส้นหนังสือ “ไม่สนว่าเก่งมาจากไหน”
วิทยากร คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (ผู้เขียน)

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567

ห้อง MR 203

เวลา 08.00 – 12.00 น. / 13.00 – 17.00 น.
จัดโดย บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด
หัวข้อ งานแจกลายเซ็น นักเขียนจากญี่ปุ่น
วิทยากร