• สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52
และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22

28 มีนาคม – 8 เมษายน 2567
March 28- April 8, 2024

รายชื่อผู้ออกบูธ

Coming soon

ผังบูธ

Coming soon

นิทรรศการและกิจกรรม

Coming soon

ตารางกิจกรรมบนเวที

Coming soon

ตารางอบรมสัมมนา

Coming soon

แผ่นพับชมงาน

Coming soon

หนังสือใหม่/แนะนำ

Coming soon

โปรโมชั่นจากผู้ออกบูธ

Coming soon