มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28
Book Expo Thailand 2023

12-23 ตุลาคม 2566
October 12-23, 2023

รายชื่อผู้ออกบูธ

ผังบูธ

นิทรรศการและกิจกรรม

ตารางกิจกรรมบนเวที

ตารางอบรมสัมมนา

แผ่นพับชมงาน

หนังสือใหม่ & หนังสือแนะนำ

โปรโมชั่นจากผู้ออกบูธ