งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52
และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22

28 มีนาคม – 8 เมษายน 2567
March 28- April 8, 2024

รายชื่อผู้ออกบูธ

ผังบูธ

นิทรรศการและกิจกรรม

ตารางกิจกรรมบนเวที

ตารางอบรมสัมมนา

แผ่นพับชมงาน

หนังสือใหม่/แนะนำ

โปรโมชั่นจากผู้ออกบูธ