ตารางอบรมสัมมนา

หมายเหตุ : รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันเสาร์ 14 ตุลาคม 2566

ห้อง MR 203

เวลา 08.00 – 12.00 น. / 13.00-17.00 น.
จัดโดย บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด
หัวข้อ งานแจกลายเซ็นอาจารย์ ซากะ มิคามิ ผู้เขียนการ์ตูน “ดอกรักผลิบานที่กลางใจ”
วิทยากร อาจารย์ ซากะ มิคามิ, ทีมงาน Phoenix Next (สนพ.คาโดคาวะ อมรินทร์)

วันพฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2566

ห้อง MR 203

เวลา 08.00 – 12.00 น. / 13.00-17.00 น.
จัดโดย บริษัท ธารปัญญา จำกัด
หัวข้อ สนุกอ่าน คิด เขียน เรียนภาษาแบบ BBL
วิทยากร อาจารย์ฉัตรียา เลิศวิชา

วันเสาร์ 21 ตุลาคม 2566

ห้อง MR 203

เวลา 08.00 – 12.00 น. / 13.00 – 17.00 น.
จัดโดย บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด
หัวข้อ งานแจกลายเซ็นอาจารย์ ยูกิ คานามารุ ผู้เขียนการ์ตูน “แผนสมรสไม่สมเลิฟ”
วิทยากร อาจารย์ ยูกิ คานามารุ, ทีมงาน Phoenix Next (สนพ.คาโดคาวะ อมรินทร์)

ห้อง MR 205

เวลา 08.00 – 12.00 น. / 13.00 – 17.00 น.
จัดโดย บริษัท บันลือบุ๊คส์ จำกัด
หัวข้อ 08.00 – 12.00 น.
Meet & Read: The Twenties’ Ache

13.00 – 17.00 น.
Meet & Read: Orntrepreneur

วิทยากร