ตารางอบรมสัมมนา งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27

ณ Meeting Room ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565

หัวข้อ B2S Pokemon TCG – Lucario Tournament
เวลา 08.00 – 12.00 น.
ห้อง MR 202
วิทยากร B2S และ ทีม Pokedek
จัดโดย บริษัท บีทูเอส จำกัด
หัวข้อ สานศาสตร์ กับนวนิยายเรื่องสุดท้ายของ ‘ทมยันตี’
เวลา 12.30 – 16.00 น.
ห้อง MR 201
วิทยากร รักชนก นามทอน / กุณฑล ศิริไพบูลย์ และ วรรณวรรธน์
จัดโดย บริษัท ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป จำกัด

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565

หัวข้อ
งานสัมมนา “เรียนรู้สร้างสรรค์ เพื่อการสร้างนวัตกรรมด้วยไมโครบิต”
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ห้อง MR 207
วิทยากร รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
จัดโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
หัวข้อ
งานสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ “ระบบการจัดการ E-Sport ในสถานศึกษา”
เวลา 13.00 – 17.00 น.
ห้อง MR 207
วิทยากร คุณสันติ โหลทอง (นายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย)
จัดโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565

หัวข้อ เปิดตัวหนังสือ นิยาย + Non fiction
เวลา 11.00 น.
ห้อง MR 207
วิทยากร กิตติศักดิ์ คงคา เจ้าของเพจ ลงทุนศาสตร์
จัดโดย บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : MEB
หัวข้อ meb x Money Coach จักรพงษ์ เมษพันธุ์
เตรียมให้พร้อม ถ้าอยากเริ่มต้นการเงินที่ดีในปี 66
เวลา 14.00 น.
ห้อง MR 207
วิทยากร กิตติศักดิ์ คงคา เจ้าของเพจ ลงทุนศาสตร์
และ Money Coach จักรพงษ์ เมษพันธุ์
จัดโดย บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : MEB