ตารางอบรมสัมมนา

หมายเหตุ : รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันเสาร์ 1 เมษายน 2566

ห้อง MR 202

เวลา 08.00 – 12.00 น. / 13.00-17.00 น.
จัดโดย THE STANDARD
หัวข้อ เปิดตัวหนังสือ The Invisible Leader: ผู้นำล่องหน
วิทยากร Ken Nakarin

ห้อง MR 203

เวลา 08.00-12.00 / 13.00-17.00
จัดโดย บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด
หัวข้อ งานแจกลายนักเขียนและนักวาดจากไลท์โนเวล ชีวิตไม่ต้องเด่น ขอแค่เป็นเทพในเงา
วิทยากร อ.ไดสุเกะ ไอซาวะ และ อ.โทไซ

ห้อง MR 205

เวลา 13.00 – 17.00 น.
จัดโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย
หัวข้อ ภาพสะท้อนสังคมในงานวรรณกรรม  (Society Reflected in Literature)
วิทยากร มัทสึดะ อาโอโกะ นักเขียนชื่อดังชาวญี่ปุ่น ร่วมกับ 3 นักเขียนชื่อดังชาวไทย วีรพร นิติประภา จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท และชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์

ดำเนินรายการโดย ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล (อาจารย์และล่าม) และ โช ฟุกุโตมิ (ล่ามและผู้เชี่ยวชาญงานวรรณกรรมไทย)

วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2566

ห้อง MR 202

เวลา 13.00-17.00 น.
จัดโดย บริษัท บีทูเอส จำกัด
หัวข้อ B2S Pokemon TCG – LUCARIO TOURNAMENT
วิทยากร

วันอังคาร 4 เมษายน 2566

ห้อง MR 207

เวลา 08.00 – 12.00 น.
จัดโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
หัวข้อ รู้ลึกการสอบ TOPIK กับ KEC
วิทยากร ผศ. ดร.สุภาพร บุญรุ่ง

ห้อง MR 207

เวลา 13.00 – 17.00 น.
จัดโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
หัวข้อ ความสำคัญของคำที่มีหลายความหมาย ในการเรียนการสอนภาษาจีน
วิทยากร อาจารย์เหยิน จิ่งเหวิน

วันเสาร์ 8 เมษายน 2566

ห้อง MR 203

เวลา 13.00 – 17.00 น.
จัดโดย บริษัท บีทูเอส จำกัด
หัวข้อ เปิดตัว Photo book with story พี่จะตีนะเนย I will knock you
วิทยากร ต้า อธิวัตน์ แสงเทียน และ บอม ธนวัฒน์ อุทัยกิจวานิจ